fidea psychologen

Wat wij doen

Groepstherapieën

Schematherapiegroep

Wat is schematherapie?

Iedereen heeft een bepaalde manier waarop hij/ zij kijkt naar zichzelf, de ander en de wereld om zich heen. Wanneer dit leidt tot langdurige vaste patronen van voelen, denken en handelen kan je spreken van een gevoelige snaar (=schema). De meeste mensen hebben meerdere gevoelige snaren die van tijd tot tijd tegelijk kunnen opspelen. Zo kan je bijvoorbeeld vanuit het schema Meedogenloze normen/overdreven kritisch voortdurend het idee hebben dat alles altijd beter moet en dat ook andere mensen zich moeten houden aan de hoge normen en waarden die jij stelt. Dit kan betekenen dat je nooit tevreden bent over wat je hebt bereikt en dat andere mensen in jouw ogen regelmatig iets fout doen, wat daaropvolgend weer kan leiden tot meer irritatie.  Wanneer één of meerdere schema’s geraakt worden, kun je in een bepaalde gemoedstoestand  (modus) terecht komen. Een modus kenmerkt zich door bepaalde (intense) emoties en bepaalde gedragingen. Veel schema’s en modi zijn in de (vroege) jeugd ontwikkeld in contact met andere mensen.
Schematherapie kan een goede behandeling zijn wanneer het je al langere tijd moeilijk lukt om met je gevoelige snaren en gemoedstoestanden om te gaan en je hierdoor problemen krijgt met relaties, met je werk of studie en met klachten die steeds opnieuw terugkomen.

Schematherapie in groepsverband 

In schematherapie in groepsverband leer je je bewust te worden van je gevoelige snaren. Onderzoeken en ervaren wat er gebeurt in het contact met anderen is een belangrijk onderwerp. Voor veel mensen is het vanuit hun gevoelige snaren namelijk moeilijk hun behoeften aan te geven en open te zijn over hun emotionele binnenwereld. In een schemagroepstherapie kun je leren hier anders mee om te gaan. Door te delen wat er in je omgaat en hoe schema’s en modi in contact met de andere groepsleden bij jou worden opgeroepen, krijg je de gelegenheid om in een veilige therapeutische omgeving nieuwe ervaringen op te doen.

Praktische informatie

De schematherapiegroep vindt plaats op onze eigen locatie in Woudenberg (Fonteinkruid 8) op maandagochtend van 09.30 tot 11.30 uur of vrijdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur. Aanmelden verloopt via de reguliere procedure. Een verwijzing voor gespecialiseerde GGZ is nodig. 

Onze aanpak naar herstel

Een intake aangevuld met psychodiagnostiek voor een doeltreffend hulpaanbod

1 aanmelden
2 intakegesprek
3 behandeling
Stap 1: Aanmelden