fidea psychologen

Hulp nodig?

Persoonlijkheidsstoornis

Persoonlijkheid is een verzameling van iemands eigenschappen, iemands manier van denken en voelen en iemands gedrag. De persoonlijkheid ontwikkelt zich vanaf de geboorte. Hoe iemand wordt opgevoed en wat iemand meemaakt spelen een grote rol in die ontwikkeling. Bijvoorbeeld: Iemand die opgroeit in een onveilig gezin waarin fysiek geweld wordt gebruikt, kan wantrouwend van aard worden richting andere mensen. Een karaktertrek kan zo sterk aanwezig zijn dat het storend wordt voor de persoon zelf of voor anderen. Dit kan zorgen voor problemen in sociale contacten of bijvoorbeeld op het werk. Als een persoonlijkheidskenmerk hiertoe leidt, wordt het een persoonlijkheidsstoornis genoemd.

Voor meer informatie over persoonlijkheidsstoornissen kijk op: https://www.thuisarts.nl/persoonlijkheidsstoornis/ik-heb-persoonlijkheidsstoornis

Onze aanpak naar herstel

Een intake aangevuld met psychodiagnostiek voor een doeltreffend hulpaanbod

1 aanmelden
2 intakegesprek
3 behandeling
Stap 1: Aanmelden