fidea psychologen

Praktische informatie

Wachttijd

Op deze pagina vindt u een indicatie van de wachttijden voor behandeling. De wachttijd gaat in op het moment dat wij het aanmeldingsformulier en de verwijzing hebben ontvangen.

Aanmeldwachttijd

De aanmeldwachttijd is de tijd vanaf uw aanmelding tot het eerste (intake)gesprek. De aanmeldwachttijd is een gemiddelde van de aanmeldwachttijden over de afgelopen twee maanden (retrospectief). De daadwerkelijke wachttijd kan afwijken.  

 Basis GGZ 18 weken
 Gespecialiseerde GGZ n.v.t.
 Systeemtherapie  Geen wachttijd

Behandelwachttijd

De behandelwachttijd is de tijd tussen de intake en het moment dat de behandeling daadwerkelijk  van start gaat. In veel gevallen is het mogelijk om na de intake gelijk te starten met de behandeling. In een aantal gevallen geldt een wat langere wachttijd tussen intakefase en behandeling. Wij hanteren hierbij een maximale wachttijd van tien weken.

De genoemde wachttijden zijn een indicatie. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekering en vragen om wachtlijstbemiddeling.

Laatste actualisatie:   2 mei 2024

Onze aanpak naar herstel

Een intake aangevuld met psychodiagnostiek voor een doeltreffend hulpaanbod

1 aanmelden
2 intakegesprek
3 behandeling
Stap 1: Aanmelden