fidea psychologen

Klachtenregeling


Als organisatie doen wij hard ons best om uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het zijn dat u tegen bepaalde dingen bent aangelopen waar u ontevreden over bent. Deze klachten en opmerkingen willen wij graag in beeld hebben, zodat u als cliënt zich veilig en gehoord kunt voelen. Daarnaast kunnen wij op die manier onze organisatie blijven verbeteren.

Stap 1 Bespreek de klacht met uw eigen behandelaar of uw regiebehandelaar.

Het beste is om een klacht eerst te bespreken met uw eigen behandelaar. Onze behandelaren staan open voor feedback en nemen uw klacht serieus. Omdat u en uw behandelaar elkaar al goed kennen, kan een klacht wellicht makkelijk door middel van een klachtgesprek worden opgelost. Mocht u uw klacht om bepaalde redenen niet met uw behandelaar willen of durven bespreken, dan wendt u zich tot uw regiebehandelaar. Komt u er met de regiebehandelaar niet uit, dan kunt u het klachtenformulier invullen.

Stap 2 Klachtenformulier invullen

Vul het online formulier op onze website in. Wees hierbij zo concreet mogelijk. Op die manier kunnen we de klacht het beste verwerken.

Stap 3 Telefonisch contact met de klachtenfunctionaris

Bij Fidea werken we met een klachtenfunctionaris. Dit is een medewerker binnen de organisatie die geen behandelaar is. Hij staat dus los van de behandelprocessen en is in die zin onafhankelijk. Als u het klachtenformulier heeft ingevuld neemt de klachtenfunctionaris binnen 2 weken telefonisch contact met u op. In dit gesprek stelt hij wat vervolgvragen naar aanleiding van uw. Ook informeert hij naar de mening van de binnen Fidea betrokken persoon/personen.  Mocht het nodig zijn, dan maakt hij een afspraak met u en uw behandelaar voor een klachtgesprek.

Stap 4 Klachtgesprek tussen u, de klachtenfunctionaris en de behandelaar

In dit gesprek zal uw klacht worden besproken en wordt er geprobeerd een oplossing te vinden. De klachtenfunctionaris zal dit gesprek leiden.

Stap 5 Bemiddelingsgesprek

Mocht er in de vorige stap geen oplossing zijn gevonden, dan wordt er een bemiddelingsgesprek ingepland. Dit gesprek vindt plaats tussen u, uw behandelaar en een niet betrokken regiebehandelaar.

Stap 6 Beroepsvereniging 

Mocht u na deze stappen nog niet tevreden zijn of het probleem is nog niet opgelost, dan kan met u besproken worden bij welke beroepsvereniging u uw klacht kunt indienen.

Klachtenformulier openen Vragen? (033) 202 2093

Onze aanpak naar herstel

Een intake aangevuld met psychodiagnostiek voor een doeltreffend hulpaanbod

1 aanmelden
2 intakegesprek
3 behandeling
Stap 1: Aanmelden