fidea psychologen

Over ons

Klachtenregeling

Wij doen hard ons best om uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het zijn dat u tegen bepaalde dingen aan bent gelopen waar u ontevreden over bent. Als u niet tevreden bent over de hulp die u ontvangt bij Fidea kunt u een klacht indienen. We vinden het belangrijk dat u als cliënt zich veilig en gehoord kunt voelen. Daarnaast helpt het ons om onze praktijk te blijven verbeteren.

Bespreek de klacht bij voorkeur allereerst met uw eigen behandelaar. Onze behandelaren staan open voor feedback en nemen uw klacht serieus. Lukt het niet om de klacht samen met uw behandelaar naar tevredenheid op te lossen of is het om een bepaalde redenen niet mogelijk om de klacht met uw behandelaar te bespreken? We bieden de mogelijkheid om uw klacht in te dienen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg. Dit is een onafhankelijk, ervaren en deskundig team van klachtenfunctionarissen. De klachtenprocedure is erop gericht om de klacht naar tevredenheid op te lossen.

Bent u niet tevreden over de behandeling en/of oplossing van de klacht, dan mag u de klacht laten voorleggen aan de erkende Geschillencommissie KPZ.

Meer informatie?

Onze aanpak naar herstel

Een intake aangevuld met psychodiagnostiek voor een doeltreffend hulpaanbod

1 aanmelden
2 intakegesprek
3 behandeling
Stap 1: Aanmelden