fidea psychologen

Praktische informatie

Informatie voor verwijzers

Aanmeldstop
Helaas hebben we een tijdelijke aanmeldstop ingevoerd. Dit betekent dat we de komende tijd geen nieuwe aanmeldingen in behandeling nemen. Het is niet mogelijk om op een wachtlijst te komen. We hebben dit besluit moeten nemen vanwege het grote aantal nieuwe aanmeldingen de afgelopen weken. We raden aan om in overleg met de huisarts contact op te nemen met een andere zorgaanbieder.
 
Het is nog onbekend hoe lang de aanmeldstop van kracht blijft. Wanneer aanmelden weer mogelijk is maken we dat hier bekend.

Wie kan ik verwijzen naar Fidea?

Bij Fidea is (ambulante) behandeling mogelijk voor volwassenen vanaf 18 jaar. Zowel generalistische basis-GGZ als gespecialiseerde GGZ is mogelijk. We bieden een breed spectrum aan zorg en hebben veel ervaring in het behandelen van angst- en dwangstoornissen, trauma en persoonlijkheidsstoornissen, of een combinatie daarvan. Bekijk hier de verschillende behandelvormen die toegepast worden in onze praktijk. Wij behandelen geen psychiatrische klachten zoals psychosegevoeligheid of mensen bij wie sprake is van ernstige verslavingsproblematiek.

Hoe verwijs ik een patiënt?

Om een patiënt naar Fidea te verwijzen is het belangrijk om de juiste informatie te vermelden. U kunt patiënten eenvoudig digitaal naar een van de locaties van Fidea verwijzen via ZorgDomein. Daarnaast is het mogelijk zelf een verwijsbrief te maken. De brief kunt u naar ons postadres versturen of aan uw patiënt meegeven. Een geldige verwijzing dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:
 

  • Op de verwijzing staan de naam, functie en AGB-code van de verwijzer vermeld;
  • Op de verwijzing staat een handtekening en/of een praktijkstempel;
  • Op de verwijzing staat aangegeven dat de verwijzing is voor de generalistische basis-GGZ of gespecialiseerde GGZ;
  • De verwijzing moet de keuze voor generalistische basis-GGZ dan wel specialistische GGZ beargumenteren met gebruikmaking van de 5 landelijk vastgestelde criteria (Verwijsmodel / HHM-rapport): vermoeden van een DSM stoornis; ernst van de problematiek; risico; complexiteit; beloop klachten.

Check hier de wachttijd Vragen? (033) 202 2093

Onze aanpak naar herstel

Een intake aangevuld met psychodiagnostiek voor een doeltreffend hulpaanbod

1 aanmelden
2 intakegesprek
3 behandeling
Stap 1: Aanmelden