fidea psychologen

Over ons

Kwaliteitsstatuut

Elke zorgaanbieder, vrijgevestigd of instelling, moet een geregistreerd kwaliteitsstatuut hebben om GGZ-zorg te kunnen leveren. In een vrijgevestigde praktijk is het een vereiste dat regiebehandelaren in zowel de generalistische basis-GGZ als de gespecialiseerde GGZ een kwaliteitsstatuut op persoonsniveau hebben. Hier kunt u de goedgekeurde kwaliteitsstatuten van onze medewerkers downloaden.
 

Onze aanpak naar herstel

Een intake aangevuld met psychodiagnostiek voor een doeltreffend hulpaanbod

1 aanmelden
2 intakegesprek
3 behandeling
Stap 1: Aanmelden