fidea psychologen

Praktische informatie

Kosten behandeling

Invoering zorgprestatiemodel per 01-01-2022

Vanaf 2022 verandert de regelgeving met betrekking tot de GGZ-financiering in de Zorgverzekerings- wet. Deze regelgeving bepaald wat een zorgaanbieder voor geleverde zorg in rekening mag brengen. Het nieuwe model voor de bekostiging heet het zorgprestatiemodel (ZPM). Dit nieuwe model is landelijk beleid en door de overheid bepaald. Als u nu bij ons in behandeling bent in de basis-ggz of in de s-ggz wordt uw traject op 31-12-2021 administratief gesloten en gefactureerd. Uw behandeling loopt gewoon door. Hoe de zorg gedeclareerd gaat worden gaat echter wijzigen per 1 januari 2022. Lees hier meer informatie over de invoering van het zorgprestatiemodel.

Tarieven 

Fidea hanteert de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde tarieven. Deze tarieven worden jaarlijks vastgesteld en gepubliceerd in een tariefbeschikking. Via onderstaande links zijn de tarieven te raadplegen.

Niet-gecontracteerde zorg

Fidea heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Behandeling in de basis-GGZ en specialistische GGZ wordt deels of volledig vanuit de basisverzekering vergoed. Dit is afhankelijk van het door u afgesloten type basisverzekering.  

Naturapolis of restitutiepolis

De basisverzekering is een naturapolis of een restitutiepolis. Bij een restitutiepolis krijgt u volledige vergoeding bij zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorg. U hebt dan een vrije artsenkeuze. Dit is de meest gunstige polis voor vergoeding bij Fidea. Bij een naturapolis worden alleen gecontracteerde aanbieders volledig vergoed. Dit betekent dat met deze polis de kosten voor een behandeling bij Fidea voor een deel voor eigen rekening komen. De verzekeraar vergoedt met een naturapolis tussen de 60% - 80% van de behandeling (afhankelijk van uw verzekeraar).

Financiële afhandeling

Aan het einde van de behandeling, of in de tussentijd na een jaar, wordt de nota opgemaakt van de totale behandeling (directe én indirecte tijd). Deze nota ontvangt u per post en dient u Fidea te voldoen binnen 30 dagen na ontvangst. Dezelfde rekening kunt u direct na ontvangst indienen bij uw verzekeraar die, afhankelijk van uw polis, geheel of gedeeltelijk vergoed wordt met aftrek van uw eigen risico.

Onverzekerde zorg

Heeft u geen verwijzing of blijkt het probleem niet onder de verzekerde zorg in het basispakket te vallen, dan dient de behandeling zelf betaald te worden. Het NZa-tarief voor dit zogenaamde 'ozp niet-basis pakketzorg consult' bedraagt in 2021 €114,41 per individueel consult van ca. 50 minuten. In tegenstelling tot een dbc-factuur worden bij onverzekerde zorg consulten per stuk in rekening gebracht.  

No show/annuleren <24 uur

Een geplande afspraak annuleren of verzetten kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang. Wanneer u zonder afmelding niet op uw afspraak verschijnt of bij annulering minder dan 24 uur van tevoren zal 60% van het tarief van de niet nagekomen afspraak in rekening worden gebracht. U ontvangt hiervoor factuur. Deze factuur kan niet worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. 

 

Onze aanpak naar herstel

Een intake aangevuld met psychodiagnostiek voor een doeltreffend hulpaanbod

1 aanmelden
2 intakegesprek
3 behandeling
Stap 1: Aanmelden