fidea psychologen

Praktische informatie

Kosten behandeling

Invoering zorgprestatiemodel per 01-01-2022

In 2022 is de regelgeving veranderd met betrekking tot de GGZ-financiering in de Zorgverzekeringswet. Deze regelgeving bepaalt wat een zorgaanbieder voor geleverde zorg in rekening mag brengen. Dit model voor de bekostiging heet het zorgprestatiemodel (ZPM). Dit nieuwe model is landelijk beleid en door de overheid bepaald. Lees hier meer informatie over het zorgprestatiemodel.

Tarieven 

Fidea hanteert de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde tarieven. Deze tarieven worden jaarlijks vastgesteld en gepubliceerd in een tariefbeschikking. Via onderstaande links zijn de tarieven te raadplegen.

Tarieven afgerond op hele getallen

    Overige beroepen GZ-psycholoog Psycho-therapeut Klinisch psycholoog
 5 min   Behandeling   €          28  €              31  €        35  €           41
   Diagnostiek   €          35  €              40  €        43  €           53
 15 min   Behandeling   €          49  €              56  €        63  €           74
   Diagnostiek   €          60  €              69  €        75  €           91
 30 min   Behandeling   €          83  €              96  €      109  €         126
   Diagnostiek   €        100  €            114  €      129  €         152
 45 min   Behandeling   €        118  €            136  €      157  €         179
   Diagnostiek   €        139  €            160  €      183  €         212
 60 min   Behandeling   €        140  €            161  €      187  €         212
   Diagnostiek   €        160  €            183  €      211  €         243
 75 min   Behandeling   €        172  €            199  €      230  €         261
   Diagnostiek   €        194  €            223  €      258  €         295
 90 min   Behandeling   €        211  €            243  €      281  €         319
   Diagnostiek   €        238  €            274  €      316  €         362
 120 min    Behandeling   €        300  €            346  €      403  €         453
   Diagnostiek   €        330  €            380  €      440  €         500
           
 15 min   Groepsconsult   €            55  €              66  €        68  €           79

 NB: Tarieven voor groepsconsulten worden verdeeld over het aantal deelnemers. Bijvoorbeeld: een deelnemer in een groep van 8 personen, geleid door een psychotherapeut, betaalt €68,- / 8 = €8,47  per kwartier

 Overleg kort (5-15 min)   €          25  €              25  €        25  €           25
 Overleg lang (vanaf 15 min)   €          76  €              76  €        76  €           76

Niet-gecontracteerde zorg

Fidea heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Behandeling in de basis-GGZ en specialistische GGZ wordt deels of volledig vanuit de basisverzekering vergoed. Dit is afhankelijk van het door u afgesloten type basisverzekering.  

Naturapolis of restitutiepolis

De basisverzekering is een naturapolis of een restitutiepolis. Bij een restitutiepolis krijgt u volledige vergoeding bij zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorg. U hebt dan een vrije artsenkeuze. Dit is de meest gunstige polis voor vergoeding bij Fidea. Bij een naturapolis worden alleen gecontracteerde aanbieders volledig vergoed. Dit betekent dat met deze polis de kosten voor een behandeling bij Fidea voor een deel voor eigen rekening komen. De verzekeraar vergoedt met een naturapolis tussen de 55% - 80% van de behandeling (afhankelijk van uw verzekeraar).

Financiële afhandeling

Elk kwartaal wordt een nota opgemaakt van de consulten die hebben plaatsgevonden. Deze nota ontvangt u per post en dient u aan Fidea te voldoen binnen 30 dagen na ontvangst. Dezelfde rekening kunt u direct na ontvangst indienen bij uw verzekeraar die deze geheel of gedeeltelijk vergoedt, met aftrek van uw eigen risico. Dit is afhankelijk van uw polis.

Onverzekerde zorg

Heeft u geen verwijzing of blijkt het probleem niet onder de verzekerde zorg in het basispakket te vallen, dan dient de behandeling zelf betaald te worden. Het NZa-tarief voor dit zogenaamde 'ozp niet-basis pakketzorg consult' bedraagt in 2024 €131,82 per individueel consult van ca. 50 minuten.   

No show/annuleren <24 uur

Een geplande afspraak annuleren of verzetten kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang. Wanneer u zonder afmelding niet op uw afspraak verschijnt of de afspraak minder dan 24 uur van tevoren annuleert, zal €60,- in rekening worden gebracht. U ontvangt hiervoor factuur. Deze factuur kan niet worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. 

 

Onze aanpak naar herstel

Een intake aangevuld met psychodiagnostiek voor een doeltreffend hulpaanbod

1 aanmelden
2 intakegesprek
3 behandeling
Stap 1: Aanmelden