fidea psychologen

Praktische informatie

Kosten behandeling

Invoering zorgprestatiemodel per 01-01-2022

Per 01-01-2022 wordt een nieuwe bekostiging ingevoerd in de ggz. De bekostiging is de manier waarop wordt bepaald wat een zorgaanbieder voor geleverde zorg in rekening mag brengen. Het nieuwe model voor de bekostiging heet het zorgprestatiemodel. Ook voor cliënten heeft dat gevolgen. Op 31-12-2021 worden alle lopende dbc’s en generalistische basis-ggz prestaties administratief afgesloten en gefactureerd volgens de oude bekostiging. Informatie over het zorgprestatiemodel wordt de komende tijd aangevuld.

Tarieven 

Fidea hanteert de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde tarieven. Deze tarieven worden jaarlijks vastgesteld en gepubliceerd in een tariefbeschikking. Via onderstaande links zijn de tarieven te raadplegen.

B-GGZ en S-GGZ

Binnen de basis-GGZ worden klachten behandeld die in een relatief korte periode verbeterd of verholpen worden. Wanneer langduriger behandeling aan de orde is, valt vergoeding onder de specialistische GGZ, waarbinnen met Diagnose Behandel Combinaties (DBC's) gewerkt wordt. De doorlooptijd is maximaal een jaar, waarna een eventueel vervolg-DBC geopend kan worden. De DBC-tarieven worden door de Nza vastgesteld aan de hand van de diagnose waar de behandeling op is gericht en de totaaltijd die door Fidea aan de behandeling is besteed. Voor een traject in de basis-GGZ en de specialistische GGZ heeft u een verwijzing nodig.

Niet-gecontracteerde zorg

Fidea heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Behandeling in de basis-GGZ en specialistische GGZ wordt deels of volledig vanuit de basisverzekering vergoed. Dit is afhankelijk van het door u afgesloten type basisverzekering.  

Naturapolis of restitutiepolis

De basisverzekering is een naturapolis of een restitutiepolis. Bij een restitutiepolis krijgt u volledige vergoeding bij zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorg. U hebt dan een vrije artsenkeuze. Dit is de meest gunstige polis voor vergoeding bij Fidea. Bij een naturapolis worden alleen gecontracteerde aanbieders volledig vergoed. Dit betekent dat met deze polis de kosten voor een behandeling bij Fidea voor een deel voor eigen rekening komen. De verzekeraar vergoedt met een naturapolis tussen de 60% - 80% van de behandeling (afhankelijk van uw verzekeraar).

Openingsdatum DBC is bepalend

De datum van opening van de DBC is bepalend voor toerekening aan het jaar. Dus een DBC die op 5-12-2020 wordt geopend, wordt toegerekend aan 2020 volgens de polis die dan actueel is. Dit is ook het geval als een deel van de behandeling in 2021 plaatsvindt.

Financiële afhandeling

Aan het einde van de behandeling, of in de tussentijd na een jaar, wordt de nota opgemaakt van de totale behandeling (directe én indirecte tijd). Deze nota ontvangt u per post en dient u Fidea te voldoen binnen 30 dagen na ontvangst. Dezelfde rekening kunt u direct na ontvangst indienen bij uw verzekeraar die, afhankelijk van uw polis, geheel of gedeeltelijk vergoed wordt met aftrek van uw eigen risico.

Onverzekerde zorg

Heeft u geen verwijzing of blijkt het probleem niet onder de verzekerde zorg in het basispakket te vallen, dan dient de behandeling zelf betaald te worden. Het NZa-tarief voor dit zogenaamde 'ozp niet-basis pakketzorg consult' bedraagt in 2021 €114,41 per individueel consult van ca. 50 minuten. In tegenstelling tot een dbc-factuur worden bij onverzekerde zorg consulten per stuk in rekening gebracht.  

No show

Een gemaakte afspraak annuleren kan kosteloos als dit meer dan 24 uur van tevoren wordt doorgegeven. Voor annulering minder dan 24 uur van tevoren wordt €60 in rekening gebracht. U ontvangt hiervoor een factuur. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw verzekeraar.

Onze aanpak naar herstel

Een intake aangevuld met psychodiagnostiek voor een doeltreffend hulpaanbod

1 aanmelden
2 intakegesprek
3 behandeling
Stap 1: Aanmelden