fidea psychologen

Praktische informatie

Kosten behandeling

Vergoeding generalistische basis-ggz  / specialistische ggz

Als u in behandeling komt in de ggz, dan wordt dit in principe vergoed. Volwassenen krijgen een vergoeding vanuit de basisverzekering. Het percentage dat wordt vergoed is afhankelijk van uw verzekeringspolis (natura of restitutie). Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, hebt u altijd een verwijsbrief van de huisarts nodig. Dat is geregeld in de Zorgverzekeringswet. De huisarts kan u verwijzen naar de generalistische basis-ggz of naar de gespecialiseerde ggz.

Niet-gecontracteerde zorg

Fidea heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Behandeling in de gb-ggz en de s-ggz wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De hoogte van de vergoeding hangt af van het type polis. Met een naturapolis wordt ongeveer 60-80% van het bedrag vergoed. Met u een budgetpolis hebt kan het vergoede bedrag nog lager liggen. Met een restitutiepolis wordt doorgaans het volledige bedrag vergoed. In alle gevallen betaalt u altijd het wettelijk eigen risico.

No show beleid

Bent u verhinderd en wilt u uw afspraak annuleren of verplaatsen? Laat het ons zo spoedig mogelijk weten. Dit kan door te bellen naar 033-2022093. Buiten openingstijden kunt u een voicemailbericht achterlaten.
Wanneer een afspraak minder dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd of als u zonder bericht niet op uw afspraak verschijnt, zijn wij gerechtigd het no-show tarief in rekening te brengen. Deze rekening wordt niet vergoed door de zorgverzekering. Het no-show tarief is voor 2020 vastgesteld op €55 per niet nagekomen consult.

Financiële afhandeling

Na het sluiten van elke dbc ontvangt u per post een factuur van Axians. Axians verzorgt namens. Fidea de facturatie. De factuur kunt u zelf declareren bij de zorgverzekeraar waar u op de startdatum van uw dbc verzekerd was. De zorgverzekeraar zal het bedrag dat ze vergoeden naar uw rekening overmaken. Het factuurbedrag dient u zelf te betalen aan Fidea.

Onze aanpak naar herstel

Een intake aangevuld met psychodiagnostiek voor een doeltreffend hulpaanbod

1 aanmelden
2 intakegesprek
3 behandeling
Stap 1: Aanmelden