fidea psychologen

Hulp nodig?

ADHD

ADHD is een stoornis die gekenmerkt wordt door concentratieproblemen en/of hyperactiviteit. Het is een diagnose die bij kinderen veel wordt gesteld. De laatste jaren herkennen ook steeds meer volwassenen zich in de kenmerken van ADHD. Meestal gaat het dan om de variant van ADHD waarbij vooral sprake is van concentratieproblemen. In de volksmond wordt dit vaak ADD genoemd. ADD is een tot nu toe bij volwassenen vaak onvoldoende onderkende stoornis.  Het is een vorm van ADHD, maar dan zonder de voor ADHD ook zo kenmerkende hyperactiviteit.  Vandaar ook de relatieve onzichtbaarheid ervan.  Mensen met ADD vallen veel minder op dan mensen met ADHD. De kenmerken van ADD: moeite met het richten van de aandacht op details (waardoor veel fouten gemaakt worden), moeite de aandacht bij een taak te houden,  vaak niet lijken te luisteren,  aanwijzingen niet goed opvolgen, moeite met plannen en organiseren, vermijden van taken die een lange inspanning van de aandacht vragen, vaak dingen kwijt raken, snel afgeleid zijn door uitwendige prikkels en vaak vergeetachtig zijn bij dagelijkse bezigheden.

Niet elk concentratieprobleem heeft met ADD te maken. Wie depressief is kan zich meestal ook slecht concentreren. Voor het stellen van de diagnose is belangrijk dat goede psychodiagnostiek verricht wordt. Daarbij wordt ook nagegaan in hoeverre de gevonden kenmerken ook in de jeugd aanwezig waren. Als dat namelijk niet zo is, dan is van ADHD (of ADD) geen sprake. Bovendien moeten de concentratieproblemen zo heftig zijn dat het zorgt voor problemen op meerdere levensgebieden, bijvoorbeeld op het gebied van werk, opleiding of relaties.

 

Onze aanpak naar herstel

Een intake aangevuld met psychodiagnostiek voor een doeltreffend hulpaanbod

1 aanmelden
2 intakegesprek
3 behandeling
Stap 1: Aanmelden