fidea psychologen

Hulp nodig?

PTSS

Bij een gewone PTSS is doorgaans sprake van een eenmalig trauma, zoals een verkeersongeval, verkrachting of beroving. Er is dan sprake van regelmatige herbelevingen, de neiging om alles wat tot zo’n herbeleving leidt te vermijden en een sterk verhoogde mate van algehele spanning, angst en stress.

Er is ook een complexe vorm van PTSS. Deze is meestal het gevolg van langdurige traumatisering. Denk aan incest, emotionele verwaarlozing of een pestverleden. Naast de gewone symptomen van PTSS zien we bij de complexe variant ook allerlei verschijnselen die het gevolg zijn van jarenlang scheefgroei van de persoonlijkheid. Het laat diepe sporen na, wanneer je als kind geen veiligheid of geborgenheid hebt ervaren, werd opgesloten, vernederd, geslagen enzovoorts.  De belangrijkste symptomen zijn: zichzelf als compleet waardeloos en mislukt ervaren, verstoorde identiteitsontwikkeling, wantrouwen in relaties, neiging zichzelf te beschadigen, suïcidepogingen, gevoel niet lang te zullen leven, gevoel van leegte, snel boos worden of juist helemaal niet, neiging tot misbruik van middelen, impulsiviteit, intense hekel aan eigen lichaam, niet weten wie men zelf is, extreme schuld- en schaamtegevoelens, zwart-wit denken, wegrakingen, kortdurende psychotische belevingen. Het betreft hier slechts een greep uit de mogelijke symptomen. Overigens kan ook een eenmalige ingrijpende gebeurtenis tot complexe PTSS leiden.

Onze aanpak naar herstel

Een intake aangevuld met psychodiagnostiek voor een doeltreffend hulpaanbod

1 aanmelden
2 intakegesprek
3 behandeling
Stap 1: Aanmelden