fidea psychologen

Wat wij doen

Psychomotorische therapie (PMT)

Psychomotorisch therapie is een therapievorm waar gebruik wordt gemaakt van beweging, activiteit en spel. Het is een lichaams- en bewegingsgerichte therapie. Met deze therapievorm zal vooral het bewust zijn van het lijf vergroot worden. Er wordt gekeken naar: wat geeft het lijf aan, wat kan ik hiermee, wat wil het zeggen, wat gebeurt er in mijn lijf tijdens bepaalde situaties. De psychomotorische therapie richt zich op: lichaamsbeleving, lichaamstaal, lichaamshouding, lichamelijke inspanningen en het uiten van spanningen/emoties. Dit wordt gedaan door middel van de bodyscan, running, exposure, ontspanningsoefeningen en door sport en spel. Veel mensen staan in het begin wat vreemd tegenover PMT, omdat ze niet gewend zijn naar hun lichaam te luisteren. Vaak vakt het kwartje al snel en worden mensen enthousiast als ze merken dat ze meer van hun lijf en van gevoelens gaan begrijpen. Het verbeterde contact met het lijf zorgt voor afname van stress en helpt bij het herstel van balans. De combinatie van een vaktherapie (PMT of beeldende therapie) met een verbale therapie is vaak een heel krachtige en effectieve.

Onze aanpak naar herstel

Een intake aangevuld met psychodiagnostiek voor een doeltreffend hulpaanbod

1 aanmelden
2 intakegesprek
3 behandeling
Stap 1: Aanmelden