fidea psychologen

Wat wij doen

Schematherapie

Iedereen heeft een bepaalde manier waarop hij/zij naar zichzelf, de ander en de wereld om zich heen kijkt. Wanneer dit leidt tot langdurige vaste patronen van voelen, denken en handelen kan je spreken van een schema. Je kunt een schema vergelijken met een gevoelige snaar die soms geraakt wordt. De meeste mensen hebben meerdere schema’s die van tijd tot tijd kunnen opspelen. Zo kan je bijvoorbeeld voortdurend het idee hebben dat alles altijd beter moet en dat ook andere mensen zich moeten houden aan de hoge waarden en normen die jij stelt. Dit kan betekenen dat je nooit tevreden bent over wat je hebt bereikt en dat andere mensen in jouw ogen regelmatig iets fout doen, wat kan leiden tot irritaties. Wanneer één of meerdere schema’s geraakt worden, kun je in een bepaalde gemoedstoestand  (modus) terecht komen. Een modus kenmerkt zich door bepaalde, soms heftige, emoties en bepaald gedrag. Veel schema’s en modi zijn in de jeugd ontwikkeld in contact met andere mensen. Schematherapie kan een goede behandeling zijn wanneer het je al langere tijd moeilijk lukt om met je gevoelige snaren, gemoedstoestanden en met steeds terugkerende klachten om te gaan en je hierdoor problemen krijgt met relaties, met je werk of studie. Bij schematherapie gaan we uitpluizen welke gevoelige snaren jij hebt en waar die vandaan komen. Door meer inzicht hierin te krijgen, begrijp je jezelf beter en kun je je problemen beter de baas worden.

Voor meer informatie over schematherapie kijk op: https://www.schematherapie.nl/schematherapie

Onze aanpak naar herstel

Een intake aangevuld met psychodiagnostiek voor een doeltreffend hulpaanbod

1 aanmelden
2 intakegesprek
3 behandeling
Stap 1: Aanmelden