fidea psychologen

Burn-out training

Deze training is bedoeld voor mensen waarbij (extreme) vermoeidheid als klacht op de voorgrond staat. Vaak zijn er ook nog klachten als spanningsklachten, hoofdpijn of pijn in de nek en schouders, én mentale klachten, zoals bijvoorbeeld concentratieproblemen. De training kan gevolgd worden door mensen met of zonder baan, door mensen die al eerder voor deze klachten zijn behandeld of voor wie dit de eerste keer is en ook door mensen die in de ziektewet beland zijn.

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van anderhalf uur op een ochtend en 1 avond waarop vooral informatie gegeven wordt en waarbij de deelnemer iemand uit zijn of haar netwerk mee kan nemen.

Van de 8 ochtend-bijeenkomsten vinden de eerste 4 bijeenkomsten wekelijks plaats, daarna is er tussen elke bijeenkomst 1 of 2 weken tussentijd. De informatieavond vindt plaats voor de eerste bijeenkomst.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn: Leren herkennen en registreren van lichaamssignalen, ontspanning, gezonde dagstructuur, grenzen aangeven en assertiviteit, voeding, slapen en re-integratie & terugvalpreventie. Ook is huiswerk een belangrijk onderdeel van de training.

De data van de eerstvolgende training zijn:

Informatie-avond voor deelnemers en naastbetrokkenen: 21 februari 2022.

8 bijeenkomsten op de dinsdagochtenden van 9.30 uur tot 11 uur op: 8, 15, 22 en 29 maart, 12 april, 10 en 24 mei en 7 juni.

 

De training wordt gegeven door:

Anne-Marije van Dam, Psychomotorisch therapeut 
Hilleke Hoekstra, GZ-psycholoog

Bij de informatieavond is tevens aanwezig:
Martin van de Broek, Systeemtherapeut

Onze aanpak naar herstel

Een intake aangevuld met psychodiagnostiek voor een doeltreffend hulpaanbod

1 aanmelden
2 intakegesprek
3 behandeling
Stap 1: Aanmelden