fidea psychologen

Gespecialiseerde GGZ

De geestelijke gezondheidszorg die onder de Zorgverzekeringswet valt, is onderverdeeld in drie echelons. De huisartsenzorg met ondersteuning van een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ), de generalistische basis GGZ (gb-GGZ) en de gespecialiseerde (specialistische) GGZ (s-GGZ). Bij psychische problemen is de huisarts het eerste aanspreekpunt.

Onze aanpak naar herstel

Een intake aangevuld met psychodiagnostiek voor een doeltreffend hulpaanbod

1 aanmelden
2 intakegesprek
3 behandeling
Stap 1: Aanmelden