fidea psychologen

Generalistische basis-GGZ

Sinds 2014 is in Nederland de GGZ opgesplitst in de generalistische basis-GGZ en de gespecialiseerde GGZ. Daarnaast is er de praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) binnen de huisartsenpraktijk die de huisarts kan ondersteunen bij cliënten die last hebben van lichte psychische problematiek en er geen sprake is van een diagose volgens de DSM-criteria. Is er wel sprake van een psychische stoornis, dan is het uitgangspunt dat de lichtere stoornisen worden behandeld binnen de generalistische basis-GGZ. Bij ernstige en complexere problematiek wordt behandeld in de gespecialiseerde GGZ.

In de generalistische basis-GGZ wordt niet gedeclareerd volgens losse consulten. In plaats daarvan moet er een totale integrale prestatie worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Er zijn vier verschillende zorgprestaties, afhankelijk van de zorgvraag van de patiënt. De vier prestaties zijn kort, middel, intensief en chronisch. Hiervoor gelden maximale tarieven. Deze tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

Onze aanpak naar herstel

Een intake aangevuld met psychodiagnostiek voor een doeltreffend hulpaanbod

1 aanmelden
2 intakegesprek
3 behandeling
Stap 1: Aanmelden