Groepsbehandelingen

SCHEMATHERAPIE

Voor wie is groepsschematherapie geschikt? 
Iedereen heeft een bepaalde manier waarop hij/ zij kijkt naar zichzelf, de ander en de wereld om zich heen. Wanneer dit leidt tot langdurige vaste patronen van voelen, denken en handelen kan je spreken van een gevoelige snaar (=schema). De meeste mensen hebben meerdere gevoelige snaren die van tijd tot tijd tegelijk kunnen opspelen. Zo kan je bijvoorbeeld vanuit het schema Meedogenloze normen/overdreven kritisch voortdurend het idee hebben dat alles altijd beter moet en dat ook andere mensen zich moeten houden aan de hoge normen en waarden die jij stelt. Dit kan betekenen dat je nooit tevreden bent over wat je hebt bereikt en dat andere mensen in jouw ogen regelmatig iets fout doen, wat daaropvolgend weer kan leiden tot meer irritatie.  Wanneer één of meerdere schema’s geraakt worden, kun je in een bepaalde gemoedstoestand  (modus) terecht komen. Een modus kenmerkt zich door bepaalde (intense) emoties en bepaalde gedragingen. Veel schema’s en modi zijn in de (vroege) jeugd ontwikkeld in contact met andere mensen.
Schematherapie kan een goede behandeling zijn wanneer het je al langere tijd moeilijk lukt om met je gevoelige snaren en gemoedstoestanden om te gaan en je hierdoor problemen krijgt met relaties, met je werk of studie en met klachten die steeds opnieuw terugkomen.

Wat is groepsschematherapie?
In schematherapie leer je je bewust te worden van je gevoelige snaren. Onderzoeken en ervaren wat er gebeurt in het contact met anderen is een belangrijk onderwerp. Voor veel mensen is het vanuit hun gevoelige snaren namelijk moeilijk hun behoeften aan te geven en open te zijn over hun emotionele binnenwereld. In een schemagroepstherapie kun je leren hier anders mee om te gaan.  Door te delen wat er in je omgaat en hoe schema’s en modi in contact met de andere groepsleden bij jou worden opgeroepen, krijg je de gelegenheid om in een veilige therapeutische omgeving nieuwe ervaringen op te doen.

Praktische informatie:
De schematherapiegroep vindt plaats op onze eigen locatie in Woudenberg (Fonteinkruid 8) op maandagochtend van 09.30 tot 11.30 uur.
Aanmeldingen gaan via de reguliere procedure. Zie het kopje ‘Aanmelding’ op onze website. Maandag 16 september gaat er weer een nieuwe groep starten! Er is nog ruimte voor enkele deelnemers.

ZELFBEELDTRAINING

Denkt u vaak negatief over uzelf? Merkt u dat negatieve gedachten over uzelf
ervoor zorgen dat u bepaalde situaties uit de weg gaat of ze met moeite doorstaat? Of merkt u dat u zich somber, verdrietig of angstig voelt door negatieve gedachten over uzelf?

Iedereen heeft een bepaald beeld van zichzelf. Het zelfbeeld beïnvloedt in
belangrijke mate hoe we onszelf voelen en gedragen. Iemand die zichzelf dom vindt, zal misschien moeite hebben met het geven van zijn eigen mening.
Wanneer mensen een overwegend negatief zelfbeeld hebben en zichzelf
bijvoorbeeld niet leuk, aantrekkelijk, slim of waardeloos vinden, kan dit voor problemen zorgen.

Fidea Psychologen verzorgt een zelfbeeldtraining met als doel het ontwikkelen van een realistisch zelfbeeld. Deze effectief gebleken cognititief gedragstherapeutische training heet Competitive Memory Training (COMET).

Wanneer u veel negatieve gedachten hebt over uzelf, maar ergens wel weet dat u in werkelijkheid minder waardeloos bent dan u zich voelt, is de training voor u geschikt. In de training leert u meer ‘gevoelsmatig’ oog te hebben voor uw positieve eigenschappen. De training maakt hier voor gebruik van een werkboek met op wetenschappelijke inzichten gebaseerde oefeningen.

Uit onderzoek en onze ervaring blijkt dat de meeste deelnemers na afloop van de training meer zelfvertrouwen hebben en meer tevreden zijn over zichzelf. Ook in moeilijke situaties lukt het hen beter om positief over zichzelf te denken.

Praktische informatie:
Voorafgaand aan de training is er een individueel gesprek met u, waarin de therapeut goed met u doorneemt of de training inderdaad geschikt is voor u. De training vindt daarna plaats in een groep van 8 personen en bestaat dan uit 8 bijeenkomsten van 120 minuten.
Ook wanneer u al in behandeling bent bij Fidea Psychologen, kunt u de training volgen. We adviseren u om dan met uw behandelaar te bespreken of de training een goede aanvulling is op uw huidige behandeltraject.
Wanneer u nog niet in behandeling bent bij Fidea Psychologen, is er om de training (voor een deel) vergoed te krijgen, een verwijzing nodig van de huisarts. Zonder een verwijzing betaalt u voor de training: €947,25.
Aanmelden voor de training of informatie opvragen kan via info@fidea-psychologen.nl.