Generalistische Basis GGZ

De Generalistische Basis GGZ wordt ook wel
kortdurende, of klachtgerichte zorg genoemd

Onder Generalistische Basis GGZ wordt verstaan
de diagnostiek en kortdurende behandeling van lichte
tot matig ernstige, niet complexe psychische
problemen. Na een kortdurende behandeling kunt u
weer op eigen kracht verder.

Aanmeldingsklachten die binnen de Generalistische Basis GGZ kunnen worden behandeld zijn:

 • angst- en dwangklachten
 • posttraumatische stressklachten
 • somberheid en depressie
 • overspannenheid, burnout
 • vage lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke verklaring te vinden is;
  hoofdpijn, maagpijn, benauwdheid, rugklachten, vermoeidheid
 • relatieproblemen met de partner of binnen het gezin, familie of vriendschappen
 • seksuele problemen
 • psychische problemen verbonden met het werk, studie of werkeloosheid
 • ADHD
 • autistische klachten
 • verslaving aan middelen of activiteiten; problemen met het beheersen van impulsen
 • slaapproblemen
 • eetstoornissen
 • problemen bij het uitvoeren van specifieke levenstaken
 • rouwverwerking bij verlies van personen of na ingrijpende gebeurtenissen

Fidea kent binnen de Generalistische Basis GGZ een breed aanbod voor
kinderen vanaf twaalf jaar, jeugdigen, volwassenen en ouderen. De therapie kan zich, afhankelijk van de aanmeldingsklacht richten op het individu, de partnerrelatie of het gehele gezin.