Wet en regelgeving

Algemeen
De wet regelt de relatie tussen cliënten en zorgverleners, met als doel de relatie tussen u als cliënt en de zorgverlener te verhelderen. Als cliënt heeft u niet alleen rechten, maar ook plichten.

De inhoud van de meest belangrijke wetten wordt hier kort en bondig weergegeven, zonder de intentie volledig te zijn. De volledige wetteksten kunt u raadplegen via de links elders op deze site.