De praktijk

Fidea psychologen
Fidea is een samenwerkingsverband van christelijke psychologen, psychotherapeuten en andere hulpverleners in zowel de eerste als de tweede lijn van de GGZ. Fidea is ontstaan vanuit de particuliere praktijk van Kees Roest, gestart in 1990. In 2010 is deze praktijk opgegaan in Fidea. Fidea is laagdrempelig en probeert zoveel mogelijk te werken met een korte wachtlijst.

Fidea werkt met behandelmethodieken die de toets van de wetenschappelijkheid kunnen doorstaan of behoren tot de ‘best practice’. Dit betekent dat de behandelmethodieken in de praktijk bewezen zijn of, bij nieuwe therapievormen, dat goede behandelresultaten redelijkerwijs te verwachten zijn. De cognitieve gedragstherapie is richtinggevend, naast methodieken uit de systeemtherapie en groepstherapie. Fidea is afgeleid van het Latijnse woord “fides” en betekent zoveel als betrouwbaarheid, trouw, vertrouwen. Vertrouwen in een behandelcontact ontstaat wanneer sprake is van deskundigheid en een vriendelijke respectvolle bejegening. Dat is waar Fidea voor wil staan. Onze hulpvragers geven aan dat ze zich gezien, gehoord en begrepen voelen, maar ook dat ze de behandeling als professioneel ervaren. Verder is uiteindelijk alle hulpverlening er op gericht om weer vertrouwen te krijgen, vertrouwen in jezelf, vertrouwen in elkaar, vertrouwen in het leven, vertrouwen in God. Fidea is een christelijke organisatie, die de bijbel ziet als het Woord van God, gegeven als richtlijn voor het leven en met een boodschap van redding en bevrijding. Alle medewerkers van Fidea zijn lid van een kerk of geloofsgemeenschap. In hun werk maken zij gebruik van gangbare psychologische methoden en technieken. In de intake wordt geïnformeerd naar uw levensovertuiging. Wanneer uw probleem los staat van uw levensbeschouwing zal er in de therapie verder niet over worden gesproken. Soms hebben psychische problemen en geloof wel een raakvlak. Dan is het fijn wanneer daar ook aandacht voor kan zijn.

Fidea B.V. is statutair gevestigd te Woudenberg en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52854256.