Klachtenregeling

Fidea kent een klachtenregeling. De regeling kent een drietal stappen:

  • Allereerst kunt u met uw klacht terecht bij uw eigen zorgverlener. De meeste klachten kunnen op deze wijze worden opgelost.
  • Hiernaast bestaat de mogelijkheid om een van de andere Fidea zorgverleners in te schakelen, ten einde uw klacht zo goed mogelijk af te handelen. U kunt erop rekenen dat deze zorgverlener zoveel mogelijk een neutrale positie inneemt.
  • Als de bovenstaande mogelijkheden niet tot een oplossing leiden, kunt u uw klacht deponeren bij een van de beroepsverenigingen, waarbij uw zorgverlener is aangesloten. Uw zorgverlener is verplicht u deze informatie te verstrekken. U vindt de betreffende beroepsvereniging onder de knop ‘links’ rechts boven aan elke pagina.