Geldzaken

Algemeen
Fidea heeft voor 2019 geen contracten afgesloten met verzekeraars.  Wanneer u een naturapolis hebt, kan dit betekenen dat een deel van de behandeling voor eigen rekening komt. Er is evenwel wettelijk bepaald dat 70 % van de kosten door de zorgverzekeraar dient te worden vergoed. Sommige verzekeraars hebben aangegeven 60 % te zullen vergoeden. Wanneer u een restitutiepolis hebt afgesloten wordt in veel gevallen wel 100 % van de behandeling vergoed. Uiteraard geldt ook hier wel een eigen risico. Het beste kunt u van te voren even informeren naar de vergoeding, om niet voor verrassingen te komen staan.

Verzekerde zorg wordt niet meer afgerekend per consult, maar na afloop van de totale behandeling, of uiterlijk een jaar na de start van uw behandeling.

No show beleid
Bent u verhinderd en wilt u uw afspraak afzeggen of verplaatsen? Wij vragen u om uw afspraak dan 24 uur voor aanvang af te zeggen of te verplaatsen. U kunt dit telefonisch doen door te bellen naar 033-2022093. Buiten openingstijden kunt u een voicemailbericht achterlaten. Wanneer u niet op tijd afbelt of – zonder bericht – niet op uw afspraak verschijnt, zijn wij gerechtigd het no-show tarief in rekening te brengen. Deze rekening wordt niet vergoed door uw verzekeraar en staat los van het eigen risico dat geïnd wordt door uw zorgverzekeraar.

Het no-show tarief is vastgesteld op €52,63 per niet nagekomen consult.