fidea psychologen

Praktische informatie

Coronavirus: uw afspraak in coronatijd

Het van belang dat cliënten de behandeling krijgen die zij nodig hebben, ook in deze lastige omstandigheden. Tegelijk willen we de risico's op besmetting beperken om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, Met onderstaande maatregelen geven we concrete invulling aan de richtlijnen van het RIVM. 

Een behandeling kan face-to-face plaatsvinden, met inachtneming van deze richtlijnen en mits de veiligheid van cliënten en de therapeuten voldoende gewaarborgd kan worden. Wanneer de fysieke kwetsbaarheid van de cliënt, mede-cliënten of de (persoonlijke situatie van de) therapeut zelf daartoe aanleiding geeft, kan face-to-face behandeling vervangen worden door beeldbellen of een andere vorm van digitale behandeling.

Face-to-face-afspraken kunnen alleen doorgaan onder de voorwaarden die je hieronder kunt lezen. De medewerkers van Fidea houden zich hier uiteraard ook aan. 

Wanneer is een face-to-face-afspraak niet toegestaan?

  • Indien je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten hebt: neusverkoudheid hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
  • ​Indien je op dit moment een huisgenoot/gezinslid hebt met koorts en/of benauwdheidsklachten.
  • Indien een laboratoriumtest heeft bevestigd dat je het nieuwe coronavirus hebt gehad en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld.
  • ​Indien een laboratoriumtest heeft bevestigd dat een huisgenoot/gezinslid het nieuwe coronavirus heeft gehad en je met hem/haar minder dan 10 dagen geleden direct contact hebt gehad, terwijl hij/zij nog klachten had.
  • Indien je in thuisisolatie zit omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het  coronavirus is vastgesteld.
  • ​Neem in twijfelgevallen contact met ons op. 

Maatregelen op locatie

  • Neem de – inmiddels bekende – hygiënemaatregelen van het RIVM in acht.
  • Om 1,5 meter afstand houden in acht te nemen zijn de plaatsen in de wachtkamer beperkt. Neem alleen plaats in de wachtkamer als het echt niet anders kan. In de wachtkamer is het dragen van een montkapje verplicht. Kom pas naar binnen op de afgesproken tijd of stem anders af met je behandelaar. Houd voldoende afstand van andere cliënten en onze medewerkers.
  • Volg binnen de aangegeven looproute. (Locatie Fonteinkruid) Bij binnenkomst is de rechterdeur enkel als ingang in gebruik. We vragen je om bij het verlaten van het gebouw de andere deur te gebruiken. Om elkaar de ruimte te geven hebben we op de eerste etage een eenrichting looproute (met de klok mee) ingesteld. 
  • We vragen je om direct bij binnenkomst je handen te desinfecteren. Op de balie vindt je desinfectiezeep.

 

Contact opnemen? Vragen? (033) 202 2093

Onze aanpak naar herstel

Een intake aangevuld met psychodiagnostiek voor een doeltreffend hulpaanbod

1 aanmelden
2 intakegesprek
3 behandeling
Stap 1: Aanmelden