Aanmelding

Procedure
Wanneer u zich wilt aanmelden, verzoeken we u om gebruik te maken van het aanmeldingsformulier op deze website. U kunt het formulier printen en per post of e-mail verzenden. De wachttijd gaat in wanneer uw aanmeldformulier inclusief verwijzing van de huisarts bij ons binnen is.
Aanmelding is alleen mogelijk als onze wachtlijst open is. Of dit het geval is, kunt u zien onder het kopje ‘wachttijd’. Het heeft geen zin uw aanmelding te versturen als de wachtlijst gesloten is. In dat geval moeten we uw aanmelding helaas retourneren.

Mocht u verdere informatie willen of vragen hebben rondom uw aanmelding, dan verwijzen wij u naar het telefonisch spreekuur maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 12.00-12.30 uur en op dinsdag van 13.00-13.30 uur.

Indien uw huisarts van mening is dat de klachten dusdanig zijn, dat er met spoed een behandeling moet worden gestart, kan deze dat telefonisch aangeven. Binnen de mogelijkheden stelt Fidea alles in het werk om u zo spoedig mogelijk uit te nodigen voor een eerste gesprek.

Aanmeldingsformulier
Klik hier om het aanmeldingsformulier te downloaden.

Verwijzing
Vergoeding van de behandeling vanuit uw zorgverzekering, is uitsluitend mogelijk met een schriftelijke verwijzing van de huisarts. Behandeling zonder verwijzing is mogelijk, maar dient u zelf te betalen. Een geldige verwijzing dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Op de verwijzing staan de naam, functie en AGB-code van de verwijzer vermeld;
  • Op de verwijzing staat een handtekening en/of een praktijkstempel;
  • De verwijzing is gedateerd maximaal zes maanden vóór start behandeling en minimaal op de datum van start behandeling (dat wil zeggen de datum van het eerste directe of indirecte patiëntgebonden contact); 
  • Op de verwijzing staat de naam van Fidea Psychologen (als praktijk waar naar toe verwezen wordt); 
  • Op de verwijzing staat aangegeven dat de verwijzing is voor basis-GGZ of gespecialiseerde GGZ;
  • De verwijzing moet de keuze voor basis-GGZ dan wel specialistische GGZ beargumenteren met gebruikmaking van de 5 landelijk vastgestelde criteria (Verwijsmodel / HHM-rapport): vermoeden op een DSM benoemde stoornis; ernst van de problematiek; risico; complexiteit; beloop klachten.

Locatie: Woudenberg of Oudewater
Tot en met augustus 2018 bent u welkom op onze locatie in Woudenberg. Vanaf september 2018 werkt een deel van ons team op onze nieuwe locatie in Oudewater (maandag, donderdag en om de week op vrijdag), maar blijft de locatie in Woudenberg gewoon bestaan. Wanneer u zich wilt aanmelden voor Oudewater, verzoeken wij u vriendelijk om dit op het aanmeldformulier te noteren.